Medytacje,  Nowości

Afirmacja: W bezkresie życia, w którym jestem…