Prawdy najwyższego światła

Nie sądźcie,Arctus&Diana600a a nie będziecie sądzeni;
nie potępiajcie,
a nie będziecie potępieni;
odpuszczajcie,
a będzie wam odpuszczone.
Dawajcie,
a będzie wam dane;
miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze.
Odmierzą wam bowiem taką miarą,
jaką wy mierzycie.

           W ten sposób wysyłane jest w świat Światło szczęścia.

  (na podstawie Ewangelii św. Łukasza)

Artykuły