Medytacje,  Transformacja Światłem

KALIBRACJA Z MANDALĄ DOSKONAŁOŚCI

Kalibracja, to dosłownie odwzorcowanie, a mówiąc potocznie, to powrót do pierwotnego wzorca. W tym przypadku to powrót do naszej pierwotnej doskonałości, jaką nas stworzył Stwórca, Bóg, czy Źródło, jakkolwiek nazywasz tę Najwyższą Istotę we Wszechświecie.
Kalibracja, to proces zdejmowania – spalania kolejnych warstw niedoskonałości, jakie nałożono nam, jakie my sami nałożyliśmy sami sobie przez setki wcieleń wierząc w swoje wady, błędy, słabości.
Za tym wszystkim stał lęk i wszystkie formy tej negatywnej energii, ta ciemna energia bieguna ciemności.

Przez wieki żyliśmy na Ziemi w dwubiegunowości doświadczając raz energii bieguna cienia, a innym razem bieguna Miłości, Światła. Ta dwubiegunowość kończy się, ale zanim to nastąpi, należy w naszych wnętrzach, naszych umysłach, w naszych wszystkich ciałach, w naszych czakrach, przetransformować, przetransmutować nagromadzony przez setki wcieleń lęk i jego różne przejawy, przetransformować, przetransmutować niedoskonałość.

Ta metoda polega na połączeniu mocy, pola siły Kwiatu Życia z Energią Fioletowego Płomienia i Energią Boskiej Miłości.
Mądrość Boska to łączenie różnych energii w Jedność.
Kwiat Życia to Boski wzorzec, Boska matryca, to Święta Geometria, według której Stwórca stwarzał światy i nas też. To pole siły, pole mocy, które cały czas pulsuje, wiruje i przywraca Boski porządek. Kwiat Życia w tej metodzie ma kolor fioletowo–złoty, ponieważ wtedy działają energie, które pomagają nam szybko przetransformować, te niedoskonałości, błędy – lęk w czystą, Boską, złotą Energi
ę, Boskiej Mądrości, świadomości Chrystusowej.
O mocy Kwiatu Życia wiedzieli już w starożytności, w renesansie, jak na przykład Leonardo da Vinci, który w Kwiecie Życia umieścił człowiek
a o doskonałej budowie ciała fizycznego.

Arctus&Diana600a

Nie będę rozwijać głębiej tego tematu, choć jest bardzo interesujący, ale teraz, na ten CZAS na Ziemi najważniejsza jest praca z tym potężnym polem siłowym Kwiatu Życia, którą poproszono mnie nazwać Matrycą Doskonałości.
W tym polu, Matrycy Doskonałości, możemy umieścić siebie samego/ą i pracować z sobą samym doświadczając transformacji, transmutacji. Warto jednak w tej Matrycy umieścić w poszczególnych kołach, zachodzących na siebie, również swoich bliskich, którym chcemy pomóc. Mam nadzieję, że większość z nas chce, aby nasi ukochani również wzrastali w Miłości i Świetle. Wtedy przemieniamy się nie tylko my, ale nasi najbliżsi, przemieniają się nasze relacje, nasze rodziny, nasz świat.
Można umieścić również osoby, z którymi mamy nie przepracowane relacje, konflikty, poczucie winy, krzywdy.
Możemy w t
ę Mandalę włączyć również osoby, które przeszły na drugą stronę, z którymi mamy nie załatwione sprawy, które potrzebują pomocy, przychodząc do nas w naszych snach.
Wybór, jak zawsze, należy do nas samych. Moja rada: na początek dobrze rozpocząć od najbliższych, a potem, kiedy nasza energia, wibracja uniesie się wysoko, wtedy można dodać te osoby, z którymi chcemy oczyścić relacje, lub im pomóc.
Możemy wpisać w tych kołach imiona tych osób, z którymi będziemy pracować, ale to nie jest konieczne.

Teraz jest czas na energię Fioletowego Płomienia, który jest Energią płynącą ze Źródła, przez którą przejawia się Stwórca, Źródło, Bóg (jakkolwiek go nazywamy).
Energia Fioletowego Światła – to Energia oczyszczenia, transformacji, transmutacji, co nawet można zobaczyć w kościołach katolickich, kiedy podczas Adwentu, Postu – szaty liturgiczne są fioletowe – to czas oczyszczenia, przygotowania się na Święto.

Wszystko jest informacją.

Fioletowy Płomień, Fioletowe Światło przenika nasze umysły przemieniając, spalając nasze szare, ciemne, gęste myśli, przenika nasze ciała i te fizyczne i eteryczne, emocjonalne, mentalne i duchowe, spalając blokady, traumatyczne energie, napięcia, lęk, strach, deformacje itp.

Kiedy będziemy pracować tą metodą możemy doświadczać różnych uczuć od gorąca, po dreszcze, przyspieszone bicie serca, bólu w różnych miejscach naszych ciał, pulsowania energii, przepływu energii. To znaczy, że stopniowo uwalniamy się od tego, co już nam nie służy.
Może wyświetlą się jakieś przykre zdarzenia. Proszę im nie dawać energii i włożyć w Fioletowy Płomień i uwolnić się od nich raz na zawsze.

A jak praktycznie pracować tą metodą?

Zanim zaczniemy pracować, warto włączyć sobie relaksującą muzykę, zapalić świecę z intencją uzdrowienia, rozświetlenia siebie i ukochanych i świata (jeśli uzdrawiamy siebie, to automatycznie uzdrawiamy świat).
Wcześnie
j proszę wydrukować Mandalę Doskonałości, a jeśli nie mamy możliwości wydrukowania, to możemy umieścić ją na ekranie naszego komputera.
Wcześniej proszę pomyśleć, kogo chcemy umieścić w tej Mandali i jeśli ktoś chce, to może napisać imiona na poszczególnych kołach Mandali, oczywiście o sobie nie zapominając.
Dalej, patrząc na Mandalę Doskonałości, proszę afirmować afirmację z Fioletowym Płomieniem, którą rozbudowałam wczoraj, gdy otrzymałam przekaz, że teraz jest ten CZAS, aby uwolnić się od wszystkich naszych lęków, z wszystkich naszych wcieleń, bo one wypłynęły na wierzch – stąd tak ich dużo teraz na Ziemi.

Teraz jest ten CZAS, aby spalić i uwolnić się od szoku, jaki w ludziach tkwi od setek lat, kiedy to uwierzyliśmy w kłamstwo, że Stwórca, Źródło, Najwyższy odrzucił nas, bo jesteśmy grzeszni itp., szoku, że uwierzyliśmy, że jesteśmy oddzieleni od Niego, że zostaliśmy pozostawieni sami sobie, w tej gęstej trójwymiarowej rzeczywistości. Uwierzyliśmy w to kłamstwo i wierzyliśmy w nie wiele, wiele żyć.

Teraz, kiedy patrzysz na Mandalę Doskonałości, powtarzasz wielokrotnie np. 10 razy, następującą afirmację:

Arctus&Diana600aJAM JEST Potężnym Fioletowym Płomieniem,
…który Teraz, w tym momencie i to raz na zawsze,
…spala we mnie,
w
(imię osoby, której chcemy pomóc), w … (imię kolejnej osoby), … itd.,
…spala każdy błąd przeszły i teraźniejszy,
…spala wszystkie lęki, jakie doświadczyliśmy w
e wszystkich naszych wcieleniach i w obecnym,
spala cały szok, jaki doświadczyliśmy, kiedy uwierzyliśmy w kłamstwo, że zostaliśmy odrzuceni przez Źródło, Boga, Stwórcę,
spala cały szok, jaki doświadczyliśmy, kiedy uwierzyliśmy, że zostaliśmy oddzieleni, odcięci od Źródła,Stwórcy, od Boga,
spala ich przyczynę i źródło i każdy zbędny twór, za który odpowiedzialna jest moja, …
(imię osoby, której pomagamy), … (kolejna osoba, której pomagamy), … itd., zewnętrzna istota,
…w przeszłości,
w teraźniejszości i w przyszłości i na wszystkich liniach czasowych.

Kiedy skończysz powtarzać, co najmniej 10 razy (a możesz więcej), tę afirmację, przechodzisz do następnej, którą też powtarzasz 10 razy patrząc na Mandalę Doskonałości i na poszczególne koła, w których umieściłeś/aś siebie i osoby, którym pomagasz wzrastać tak, jak przy pierwszej afirmacji:

Arctus&Diana600aJAM JEST Prawo Przebaczenia i Płomień pochłaniający,
…właśnie Teraz, w tym momencie,
…każdą nieharmonijną działalność świadomości ludzkiej we mnie, w …
(imię osoby, której chcemy pomóc), w … (imię kolejnej osoby), … itd., między nami i wokół nas,
…w przeszłości,
w teraźniejszości i w przyszłości i na wszystkich liniach czasowych.

Kolejna afirmacja, i też 10 razy powtarzamy, albo i więcej:

Arctus&Diana600aJAM JEST Władzą i Obecnością spalającą każdy lęk, zwątpienie i wahanie, jakie zaistniało w zewnętrznym umyśle moim, … (imię osoby, której chcemy pomóc), … (imię kolejnej osoby), … itd.,
…a które dotyczyło Niezwyciężonego działania JAM JEST,
…w przeszłości,
w teraźniejszości i w przyszłości i na wszystkich liniach czasowych.

Kiedy oczyściliśmy, spaliliśmy warstwy niedoskonałości w naszych ciałach, pojawiają się wolne przestrzenie, które wypełniamy Boską Miłością – Oceanem Boskiej Miłości afirmując dziesięć razy kolejną afirmację, która przejawia się Różowym Światłem Boskiej Miłości:

Arctus&Diana600aJAM JEST Oceanem Boskiej Miłości,
…który Teraz, w tym momencie,
…wypełnia mnie, …
(imię osoby, której chcemy pomóc), … (imię kolejnej osoby), … itd.,
…wypełnia całkowicie, bezwarunkowo,
…wypełnia nasze umysły, podświadomość, świadomość, nasze DNA, nasze ciała fizyczne, eteryczne, emocjonalne, mentalne i duchowe,
…jest między nami, ten Ocean Boskiej Miłości,
…jest wokół nas i działa poprzez nas,
…w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości i na wszystkich liniach czasowych.

To była ostatnia afirmacja w tej metodzie.

Jeśli ktoś ma cierpliwość i chce przyspieszyć swoją i swoich bliskich piękną, Boską przemianę, może skorzystać z bardziej rozbudowanej afirmacji, która ma ogromną Moc działania, którą umieszczam poniżej.
Praca tą metodą wymaga systematyczności, czyli należy nią pracować codziennie.

Proszę nie zniechęcać się, jeśli nie od raz poczujecie działanie tych Boskich Energii, a jeśli już poczujecie, proszę nie spoczywać na laurach, bo dalsza praca przyniesie jeszcze piękniejsze owoce, które poczujecie w sobie i swoich bliskich i na świecie.

Pracuję tą Metoda od kilku lat i wiem, że ma ogromne działanie w transformacji, transmutacji mojej i moich ukochanych i tych, którzy byli moimi trenerami i w tych, którzy od wielu lat są po tamtej stronie.
Od kilku lat uczę tej metody na warsztatach, na sesjach indywidualnych, i osoby, które poznały ją i praktykują, również doświadczają wspaniałych, Boskich przemian, a także osoby, z którymi oni pracują.

Rozbudowana afirmacja:

Arctus&Diana600aJAM JEST Oceanem Boskiej Miłości,
…który Teraz, w tym momencie,
…wypełnia całkowicie, bezwarunkowo mnie, …
(imię osoby, której chcemy pomóc),(imię kolejnej osoby), … itd.,
…wypełnia każdą naszą komórkę, każdy nasz atom, każdy nasz elektron naszych umysłów, podświadomości, świadomości, naszych DNA fizycznych, eterycznych, emocjonalnych, mentalnych i duchowych,
…wypełnia każdą naszą komórkę, każdy nasz atom, każdy nasz elektron, naszych mózgów i serc fizycznych, eterycznych, emocjonalnych, mentalnych i duchowych,
…wypełnia każdą naszą komórkę, każdy nasz atom, każdy nasz elektron naszych układów nerwowych,
…wypełnia
każdą naszą komórkę, każdy nasz atom, każdy nasz elektron, naszych układów krwionośnych, oddechowych, limfatycznych, hormonalnych, pokarmowych, płciowych, nerkowo-moczowych, wydalniczych, kostnych, mięśniowych, stawowych i skórnych, fizycznych, eterycznych, emocjonalnych, mentalnych i duchowych,
…wypełnia każd
ą komórkę, każdy nasz atom, każdy nasz elektron, naszych wszystkich ciał fizycznych, eterycznych, emocjonalnych, mentalnych i duchowych,
…wypełnia każd
ą komórkę, każdy nasz atom, każdy nasz elektron naszych wszystkich czakr, fizycznych, eterycznych, emocjonalnych, mentalnych i duchowych,
…i jest między nami, wokół nas i działa poprzez nas,
…w przeszłości,
w teraźniejszości i w przyszłości i na wszystkich liniach czasowych.

2 kwietnia 2020; Antonina K. Hoszowska