USŁUGI TERAPEUTYCZNE

– uwalnianie od lęków, stanów depresyjnych, niskiej samooceny
– uwalnianie od toksycznej przeszłości
– oczyszczanie i harmonizowanie czkar
– budowanie poczucia własnej, zdrowe wartości
– usuwanie blokad, negatywnych wzorców i ograniczeń
– terapia duszy, uzdrawianie relacji
– terapia związków 
– praca ze Światłem
– praca z Fioletowym Płomieniem
– rozwój świadomości Chrystusowej
– masaż Światłem, masaż Jedności