Nowości,  Warsztaty

Warsztaty w Miłości i w Świetle :
DOSTRZEGAJ W LUDZIACH TO CO BOSKIE
I KREUJ BOSKIE RELACJE POMIMO WSZELKICH POZORÓW I OPORÓW.

Kostrzyca 10-12 listopad 2023

 

Pustelnicy, którzy pragnęli doświadczać wyższych stanów świadomości, żyli w swoich pustelniach, zakonach, aszramach – z dala od ludzi.
Ich kontakt z innymi ludzkimi istotami był znikomy lub żaden.
Nie mieli możliwości, aby sprawdzić jak bardzo są umocowani w swojej czystości duchowej i fizycznej.
My w obecnym życiu (większości ) wybraliśmy życie w zbiorowej społeczności .
Jako świadome dusze pragnęliśmy doświadczyć prób i błędów i powodzenia w tworzeniu Boskich relacji.
Zadanie niezwykle i wymagające ogromnej cierpliwości, mądrości, wiary, odwagi, skromności a nade wszystko Miłości.
Poprzez te doświadczenia w tworzeniu harmonijnych relacji mamy szanse wzrastać, uczyć się Miłości bezwarunkowej do siebie i innych,.
Uczyć się szacunku, doświadczać wolności i poznawać emocje , jakie nam towarzyszą w tym doświadczeniu.
Ktoś napisał, „że łatwo się kocha kogoś kto nas kocha ale bardzo trudno, kochać kto nas nie lubi, nie kocha.”
Tak, to jest szczególnie trudne zadanie dla nas, jednak możliwe dla duszy, która pragnie najpierw pokochać siebie.
Pokochać tak bezwarunkowo siebie i otworzyć sobie drogę do pokochania innych, nawet tych, którzy nas nie lubią, nie kochają.
Stworzenie Boskich relacji z sobą samym a potem z innymi osobami to wyjątkowe zadanie.
Niektórzy podejmują się takiego zadani, jednak nie zawsze doprowadzają je do celu, jaki pragnęli osiągnąć.
Wielu rezygnuje, wycofuje się będąc zranionym, zniechęconym, zmęczonym, zostawiając to zadanie do wykonania na kolejne wcielenie.
Są relacje trudne, wymagające dużej cierpliwości, akceptacji, odwagi, wiary, wytrwałości, ufności a przede wszystkim miłości.
Takie relacje są najczęściej karmiczne.
Przekształcenie tych karmicznych relacji w Boskie opartych na Miłości bezwarunkowej zajmuje kilka, kilkanaście a nawet więcej lat.
Jednak warto podjąć się takiego zadania, bo nagroda jest wówczas wspaniała na wielu płaszczyznach.

Kreacja Boskich relacji to główny temat trzydniowych warsztatów podczas, których będzie można zapoznać się różnymi technikami , metodami oczyszczanie, uzdrawiania, harmonizowania, relacji, rozpuszczania doznanych traum, blokad .
W trakcie przeprowadzanych procesów z pomocą Światła, Fioletowego Płomienia, Boskiej Miłości można doświadczyć przetransformowania toksycznych relacji w harmonijne z sobą samym i innymi.

Z Miłością zapraszam.
Antonina K. Hoszowska

 

Prowadzenie : Antonina K. Hoszowska
Miejsce : Kostrzyca k. Karpacza
Termin : 10-12 listopada 202 Piątek : 16:00 -20:00
Sobota : 10 :00 -15:00 Przerwa obiadowa 17:00 – 20:00
Niedziela : 10:00 – 14:00
Koszt :720 zł
Informacje i zgłoszenia pod tel.: 604 538 764