Nowości,  Warsztaty

Warsztaty w Miłości i Świetle: KOCHAM SIEBIE – KOCHAM SWOJE ŻYCIE

6 – 8 kwietnia 2018, Kostrzyca /k. Jeleniej Góry

Mistrz Jezus uczył miłości powtarzając znane większości słowa:

”Kochaj bliźniego, jak siebie samego”

A jak my kochamy siebie? Jak siebie traktujemy? Jakie są nasze myśli, kiedy skupiamy się na sobie – czy są pełne miłości? W jaki sposób mówimy o sobie – czy z miłością?  Jak rozmawiamy z sobą samym? Czy dostrzegamy w sobie Mądrość, Piękno, Wspaniałość, Odwagę, Niezwykłość, Wielkość, Dobro? Czy zdarza się nam zapominać o sobie myśląc i dbając o innych?

A może już nastał taki czas, abyśmy zaczęli w stu procentach stosować słowa Jezusa na co dzień, a nie tylko od święta?

Zacznijmy najpierw od siebie, a potem taką samą miłością obdarzmy swoich bliźnich. Zacznijmy kochać siebie w pełni, bezwarunkową miłością, jaką obdarza nas Stwórca. Ta Miłość nie ocenia, nie potępia, jest łagodna, cierpliwa, ufna i wierna.

Dziś wybieram właśnie taką miłość do siebie, a potem do bliźnich.

Dziś wypełniam całe swoje ciało miłością.

Dziś wypełniam całe swoje wnętrze miłością.

Dziś emanuję miłością.

Dziś myślę o sobie z miłością.

Dziś wypowiadam słowa pełne miłości.

Dziś zarażam wszystkich miłością.

Dziś cały czas podtrzymuje miłość w sobie i wokół siebie, bo kocham siebie, bo kocham swoje Życie, bo jestem Miłością, bo Miłość to Światło, które jest Życiem.


Prowadzenie: Antonina K. Hoszowska

Miejsce: Kostrzyca k. Jeleniej Góry

Termin: 6 – 8 kwietnia 2018, godz.:
■                     „… do utraty sił
■            Do utraty tchu…
■                      … tyle było chwil” ?;-)
-)

Koszt: 450 zł (zajęcia, nocleg)

Informacje i zgłoszenia pod tel.: 604 538 764

Termin zgłoszeń do: 23.03.2018