Medytacje,  Nowości

W głębi mnie przebywa Boski Alchemik…

W głębi mnie przebywa Boski Alchemik – prawdziwa Boska Miłość, wyjawiona w wiecznej młodości.

W mej duchowej świątyni Boski Alchemik buduje nieustannie nowe i piękne komórki – dzieci.

Duch młodości w moim ciele, moja ludzka postać Boskości i wszystko we mnie jest zawsze zdrowe, piękne i młode.

Mam doskonały kształt Boski, teraz jestem tym, czym pragnę być – uwidaczniam codziennie moje Boskie istnienie, które wyrażam życiem.

Jestem dzieckiem Boga, wszystkie moje potrzeby są zaspokajane teraz i zawsze.

Bezgraniczna Miłość, Mądrość i Spokój niech rozleją się ze mnie na całą ludzkość.

Posyłam dobre myśli całemu światu.

Niechaj cały świat i cała ludzkość będą błogosławione.

20180429_102842