Artykuły

Błogosławmy, błogosławmy, błogosławmy…

„Błogosławić” to słowo, które ma wieloznaczne znaczenie. Najpopularniejsze oznacza kreślić krzyż nad kimś lub nad czymś. Drugie, rzadziej stosowane, to wyrażać wdzięczność, okazywać zadowolenie, zachwyt a także mówić dobrze o kimś, o czymś. Błogosławieństwo należy do codziennej, wielokrotnie powtarzanej praktyki hawajskich uzdrawiaczy. Błogosławią oni wszystko: deszcz, wiatr, słońce, ziemię, bliźniego, budynki, pieniądze. Błogosławią ludzi, których chcą uzdrowić, swoje życzenia. Błogosławieństwa to pozytywne, dobre myśli, słowa, uczucia. To energia, która płynie z serca. Wysyłając ją na zewnątrz, w świat otrzymujemy ją z powrotem, tyle, że wielokrotnie powiększoną, w myśl starej zasady: „Co zasiejesz to zbierzesz”. A więc zasiewajmy dobre nasiona, które rozmnożą się i przyniosą nam piękne owoce. Kiedy widzimy wspaniały zachód słońca błogosławmy go, kiedy spacerujemy po pięknym parku zachwycajmy się jego uroda błogosławmy go, gdy widzimy zakochaną parę błogosławmy ją, gdy wypełnia nas radość i szczęście błogosławmy te uczuci i emocje. Gdy odwiedzamy dom naszych znajomych błogosławmy go i jego mieszkańców Cieszmy się i błogosławmy zamożność bliźnich. To wszystko do nas wraca podwojone, potrojone…

Zerwijmy z niedobrą tradycją „polskiego piekiełka”, kiedy to zazdrości się i źle życzy ludziom, którym dopisuje szczęście. Zazdrość i zawiść to bardzo niskie uczucia, które mnożąc się czynią dużo szkody, tym, którym zazdrościmy, a przede wszystkim nam samym. Czyż nie jest nam przyjemnie, gdy szef w firmie, zauważa naszą, dobrze wykonaną pracę. Gdy widoczny sposób wraża swoje zadowolenie wdzięczność?

Czyż nie rosną nam wówczas skrzydła?
Czyż nie chce nam się jeszcze lepiej pracować?

Obraz z złotą różąBłogosławiąc naszą pracę błogosławi on swoja firmę, swoje miejsce pracy. A gdy jesteśmy uprzejmie obsłużeni na poczcie lub w banku nie żałujmy dobrych, aby okazać nasze uznanie dla miłej obsługi. Czasami wystarczy kilka ciepłych słów, aby rozpuścić napięte i usztywnione relacje klient i petent. Błogosławiąc tworzymy wokół siebie atmosferę przyjaźni, pokoju, wzajemnego szacunku i uznania. Pomnażamy dobro i piękno wokół nas.

Błogosławieństwo otwiera nas na to co Boskie w nas i wokół nas.